021-450 60 10 info@cgbostader.se

Om oss

CG Bostäder är ett bolag under utveckling. Vår fokus ligger i att skapa bra boende för alla. Det gör vi genom att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter. Vi har fokuserat på att äga hyresfastigheter i Västmanland och har vårt största bestånd i Sala. Vid årsskiftet 2020/2021 förvärvade vi Stora Torget Fastigheter i Nässjö.